Mental träning

Genom coaching & mental träning

Boka tid

Harmoni och självkänsla

Genom coaching, mental träning och *ACT-metoden hjälper jag dig sortera bland tankar och känslor för att skapa balans och harmoni i din vardag. Fokus ligger också på att arbeta med din självkänsla så att du kan växa som individ.

Coaching sker i samtalsform, enskilt eller i grupp, där vi träffas regelbundet ett antal tillfällen. Genom kraftfulla frågor hjälper jag dig att analysera din situation och mönster som hindrar dig från att få det resultat du vill ha. Du får hjälp att komma till insikt och tillsammans kan vi sedan ta ut riktningen mot en lösning.

Med hjälp av konkreta övningar och skräddarsydda ljudfiler anpassade till just dig och dina utvecklingsmål, arbetar vi oss stegvis igenom dina barriärer mot målet.

*ACT-metoden (Acceptance Commitment Theraphy) sker med samtalet som bas. Detta är en väl beprövad metod som lindrar stress och ångest genom att du lär dig att acceptera och inte låter dig hindras från att leva i värderad riktning.